Bastion no. IX

Bastion no. IX

Bastion no. IX je jedním z prvních objektů, které se v pevnosti vybudovaly. Jedná se o pětibokou stavbu. Byl to hlavní val, nejvyšší z těch, co lze v pevnosti Josefov nalézt. Dalo se odtud tedy střílet, aniž by byly ohroženy další hradby nebo vojáci.

Občanské sdružení Ochránci památek pevnosti Josefov, Ravelin no. XIV ve spolupráci s firmou GunExpert po dlouhém vyjednávání odkoupilo od společnosti Cerea a.s. dva josefovské objekty - část vnitřního obranného okruhu pevnosti tzv. Bastion no. IX a městský objekt zvaný Traxlerova sýpka.


Ke kulatému, dvacátému výročí organizace (1994-2014) si tak členové nadělili úctyhodný dárek. V současné době již na Bastionu no. IX probíhají zajímavé expozice.